Klachten

Klachten en geschillen

Wettelijke bepaling

Behandelaar valt onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en is aangesloten bij de KAB (Koepel alternatieve behandelwijzen).

 

Klachtenprocedure

Bij klachten of geschillen dient cliënt zich eerst te melden bij behandelaar.

Een klacht dient schriftelijk door cliënt te worden ingediend bij behandelaar. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken.

Komen cliënt en behandelaar er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

 

Klachtenfunctionaris

Cliënt dient contact op te nemen met het secretariaat van de beroepsvereniging NVA. Deze klachtenfunctionaris is de persoon die vervolgens met cliënt in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan cliënt helpen de klacht te formuleren en worden er afspraken gemaakt over vervolgstappen.

 

Geschilleninstantie

Blijkt het niet mogelijk om met hulp van de Klachtenfunctionaris het probleem op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris cliënt verwijzen naar de Stichting geschilleninstantie KAB .

Deze onafhankelijke instantie behandelt cliënt zijn klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

 

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGJ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris cliënt naar het tuchtcollege van de beroepsvereniging waarbij behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGJ doen.