Privacy

Privacy en verwerking persoonsgegevens

Privacy en gegevens

Om cliënt te kunnen consulteren en behandelen is het nodig dat behandelaar een dossier aanlegt. Dit is belangrijk voor behandelaar en cliënt om een zo goed mogelijke behandelstrategie te kunnen bieden. Tevens is het een wettelijke verplichting vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

 

Behandelaar zal zijn uiterste best doen om cliënt zijn privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat behandelaar:

 • Zorgvuldig met persoonlijke en medische gegevens omga.
 • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonsgegevens en dossiers.
 • Als enige toegang heeft tot de gegevens in de dossiers.
 • Wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heeft.

 

Cliënt zijn dossier bevat de volgende gegevens:

 • Een uitwerking van de anamnese (eerste gesprek over hulpvraag en gezondheidstoestand), aantekeningen betreffende de onderzoeken (pols-, tong-, en haradiagnose en palpatiegegevens) en de uitgevoerde behandeling en eventueel de reactie daarop.
 • Aantekeningen van de vervolgconsulten en behandelingen.
 • Gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn, zoals gegevens die aan behandelaar gegeven worden van bijvoorbeeld een huisarts of een laboratoriumonderzoek.
 • De data van de consulten.
 • Cliënt zijn initialen, naam, achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mail.

 

Behandelaar heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier. De gegevens worden gebruikt voor:

 • Cliënt zijn behandelingen en consulten.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij afronding van de therapie of bij verwijzing naar een andere therapeut. Dit doet behandelaar alleen met cliënt zijn expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens afwezigheid behandelaar (alleen met cliënt zijn expliciete schriftelijke toestemming).
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein gedeelte van cliënt zijn gegevens worden gebruikt voor het maken van de factuur. De factuur krijgt cliënt mee tijdens het consult en kan gebruikt worden om te declareren bij de zorgverzekeraar. De gegevens gebruikt behandelaar ook voor de financiële administratie. Het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Naam, initialen, achternaam.
 • Adres en woonplaats.
 • Geslacht en geboortedatum.
 • Datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling en de prestatiecode.
 • Het bedrag van het consult.

 

Als behandelaar vanwege andere redenen gebruik wil maken van cliënt zijn gegevens, dan zal wordt er eerst geïnformeerd door behandelaar en expliciet om cliënt zijn schriftelijke toestemming gevraagd.

De gegevens in het dossier blijven zoals de WGBO vereist 20 jaar bewaard.

 

Cookiebeleid

Behandelaar gebruik cookies om ervoor te zorgen dat https://www.prikkelendperspectief.nl/ zo soepel mogelijk draait en om het websiteverkeer te analyseren. Ik bewaar geen gegevens en deel die ook niet. Als je de website gebruikt, ga ik er vanuit dat je ermee instemt.

Als je niet met bovenstaand akkoord kan gaan, zal ik je niet in behandeling nemen.