Privacy

Jouw privacy en gegevens

Om je te kunnen consulteren en behandelen is het nodig dat ik een dossier van je aanleg. Dit is niet alleen belangrijk voor mij, als jouw behandelend therapeut, maar ook voor jou om je een zo goed mogelijke behandelstrategie te kunnen bieden. Tevens is het een wettelijke verplichting vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

 

Ik zal mijn uiterste best doen om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig met je persoonlijke en medische gegevens omga.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 • Dat ik als behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in je dossier.
 • Ik wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

 

Je dossier bevat de volgende gegevens:

 • Een uitwerking van de anamnese (eerste gesprek over uw hulpvraag en gezondheidstoestand), aantekeningen betreffende de onderzoeken (pols-, tong-, en haradiagnose en palpatiegegevens) en de uitgevoerde behandeling en eventueel jouw reactie daarop.
 • Aantekeningen van de vervolgconsulten en behandelingen.
 • Gegevens die voor je behandeling noodzakelijk zijn, zoals gegevens die je aan mij geeft van bijvoorbeeld een huisarts of een laboratoriumonderzoek.
 • De data van de consulten.
 • Je initialen, naam, achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mail.

 

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Jouw gegevens gebruik ik voor:

 • Je behandelingen en consulten.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij afronding van de therapie of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit doe ik alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid (alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming).
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein gedeelte van je gegevens gebruik ik voor het maken van de factuur. De factuur krijg je mee tijdens het consult en kan je gebruiken om te declareren bij je zorgverzekeraar. De gegevens gebruik ik ook voor mijn financiële administratie. Het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Naam, initialen, achternaam.
 • Adres en woonplaats.
 • Geslacht en geboortedatum.
 • Datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling en de prestatiecode.
 • Het bedrag van het consult.

 

Als ik vanwege andere redenen gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw schriftelijke toestemming vragen.

 

De gegevens in je dossier blijven zoals de WGBO vereist 15 jaar bewaard.

 

Als je niet met bovenstaand akkoord kan gaan, zal ik je niet in behandeling nemen.